drammen-helsepark

Har prosjekt- og byggeledelse

2022-01-26
Geir Antonsen i PROBEA er prosjektleder for bygging av Drammen Helsepark.

Geir Antonsen (til venstre på bildet) i PROBEA er prosjektleder for bygging av Drammen Helsepark. Han har med seg Hans Fosshagen og Zahra Mekki som sine nærmeste for å løse oppdraget.  

PROBEA har signert kontrakt for prosjekt- og byggeledelse for Dramme Helsepark som bygges på den gamle tomta til National Industri.

– De viste den beste oppgaveforståelsen og hadde det beste forslaget til organisering. Det var viktig i tildelingen av kontrakten, sier daglig leder Gøril Bergh i Drammen Helsepark AS.
 
Grunnarbeidene for helseparken er startet. Ansvarlig er entreprenørselskapet Kjeldaas AS i Sande, som har hovedentreprisen. Kjeldaas har engasjert flere under-entreprenører.
 

Planlegging av bygging
– PROBEA har vært med oss siden sist sommer. De kom tidlig inn i prosessen. Grunnarbeidene krever mye planlegging og koordinering der vi skal bygge mellom Fjordbygata og Helsegata, tett innpå jernbane og det nye sykehuset i Drammen, sier Simenstad.
 
Helseparken med 76.000 kvadratmeter næringslokaler og totalt 98.000 kvadratmeter BTA med parkeringskjeller, vil bestå av en bygningsrekke på 440 meter. Alle først kommer grunnarbeidene og bygging av parkeringskjeller for besøkende til sykehuset og helseparken.
 

Viktig prosjekt
– Det er en ekstra verdi å jobbe med store og viktige prosjekter som betyr mye for fellesskapet. Helseparken har stor betydning for hele regionen, sier prosjektleder Geir Antonsen i PROBEA.
 
For han handler det om mer enn bare å sette opp et vellykket bygg.

– Her utvikles en ny bydel i tilknytning til jernbanestasjonen på Brakerøya. På sikt er vi med å skape arbeidsplasser i den kommende helseklyngen og et nytt og levende byrom, sier Antonsen.
 

Kompleks byggeplass
– Helseparken blir en kompleks byggeplass tett på det nye sykehuset, og det skal etableres veier og annen infrastruktur. Godt samarbeid, koordinering og kommunikasjon med alle på området blir ekstra viktig, sier Antonsen.
 
Helseparken bygges på den gamle tomta til National Industri.

– Det er utfordrende grunnforhold og forurensning etter mange år med industriproduksjon. Det krever spesiell oppfølging, sier Antonsen.
 

Støp til sommeren
Neste oppdrag som skal ut på anbud for bygging av helseparken, kommer til sommeren. Da handler det om støp av kjeller.
 
– Entreprisen kommer i mai. Støp av kjeller blir omfattende og mannskapskrevende. Vi ser for oss at arbeidene starter om ett års tid, og at bygging over bakken kan starte våren 2024, sier Simenstad.

Hva er Drammen Helsepark?

Innovasjon og samhandling
En arena for innovasjon og samhandling innenfor behandling, utdanning, forskning og næring

Samler helseaktører
Samler private og offentlige aktører innen helse og omsorg

En ny helsebydel
85.000 kvm lokaler på Brakerøya ved siden av nye Drammen sykehus

Innflytting 2025
Første byggetrinn står klart sammen med sykehuset sommeren 2025

Hvorfor flytte til Drammen Helsepark?

Samhandling
Helseparken skal tilrettelegge for samhandling mellom helsetjenester og næringsaktører

Skreddersøm 
Topp moderne og ferdigtilpassede lokaler skal optimaliseres i samarbeid med leietakere

Bærekraft
Drammen Helsepark BREEAM-sertifiseres, og det skal tilrettelegges for bærekraft i alle ledd  

Stort kundegrunnlag
Leietakere vil dra nytte av beliggenheten rett ved Brakerøya stasjon og det nye sykehuset 

Flytte inn?

Ta kontakt med våre meglere
for mer informasjon