drammen-helsepark

Vedtatt av bystyret 3. september 2019

2019-09-04
Utbyggingen av Drammen Helsepark er vedtatt i Lier og Drammen.

Detaljregulering med konsekvensutredning er vedtatt i bystyret i Drammen og kommunestyret i Lier. Helseparken ligger både i Drammen og Lier, og inngår i Fjordbyen Lier og Drammen. I Drammen bystyre var helseparken oppe til 2. gangsbehandling 3. september.

Du kan se alle sakens dokumenter i Drammen kommune ved å følge denne lenken.

Sammen med vedtaket ligger det også inne etablering av Helsehus/legevakt og knutepunktutvikling med bymessig næringsutbygging ved Brakerøya stasjon. Planen skal sikre videreutvikling av Fjordparken og åpning av Nøstebekken.

Foto: Drammen Helsepark er vedtatt av bystyret i Drammen 3. september 2019.

Hva er Drammen Helsepark?

Innovasjon og samhandling
En arena for innovasjon og samhandling innenfor behandling, utdanning, forskning og næring

Samler helseaktører
Samler private og offentlige aktører innen helse og omsorg

En ny helsebydel
85.000 kvm lokaler på Brakerøya ved siden av nye Drammen sykehus

Innflytting 2025
Første byggetrinn står klart sammen med sykehuset sommeren 2025

Hvorfor flytte til Drammen Helsepark?

Samhandling
Helseparken skal tilrettelegge for samhandling mellom helsetjenester og næringsaktører

Skreddersøm 
Topp moderne og ferdigtilpassede lokaler skal optimaliseres i samarbeid med leietakere

Bærekraft
Drammen Helsepark BREEAM-sertifiseres, og det skal tilrettelegges for bærekraft i alle ledd  

Stort kundegrunnlag
Leietakere vil dra nytte av beliggenheten rett ved Brakerøya stasjon og det nye sykehuset 

Flytte inn?

Ta kontakt med våre meglere
for mer informasjon