drammen-helsepark

Den nye helsebydelen

Samler helse- og omsorgstjenester

Drammen Helsepark og nye Drammen sykehus utgjør Drammen og Liers nye helsebydel på Brakerøya i Drammen. Her samles et rikt helse- og omsorgstilbud med nye Drammen sykehus, forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner, samt offentlig og privat helserelatert virksomhet. Sammen skaper vi Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. 


Et fyrtårnprosjekt for innovasjon og utvikling 

Den nye helsebydelen vil være en samarbeids-, innovasjons- og kunnskapsarena for helsesektoren. Samlokaliseringen skaper en rekke synergieffekter til fordel for pasienter, helseforetak og sektoren som helhet. Forskningsmiljøene, utdanningsinstitusjonene og virksomhetene i den nye bydelen inviteres inn i et klyngefellesskap som fremmer kompetanseutveksling og innovasjon. Helsebydelen blir en sentral drivkraft for å skape bedre helse- og omsorgstjenester, og et fyrtårnprosjekt for samlokalisering, innovasjon og utvikling. 


Et pulserende miljø 

Helsebydelen blir tyngdepunktet for all helserelatert virksomhet på hele Østlandet. Det estimeres at sykehuset vil ha om lag en halv million pasientopphold i året og ca. 4 000 medarbeidere. I tillegg vil om lag 2 500 personer ha sitt daglige virke i Helseparken – enten som ansatt eller som student. 

Mange mennesker samlet på én destinasjon vil utløse behov for en rekke handels- og servicetjenester. Derfor legges det til rette for et rikt handels- og servicetilbud på gateplan.  

Bygulvet vil være på hele 440 meter. Her vil det være alt fra blomsterbutikk, treningssenter, bokhandel, serveringskonsepter, butikker og andre tjenester. Det brede tilbudet bidrar til å forenkle hverdagen til pasienter, leietakere og beboere i området.  


Hjertet av Fjordbyen – landets største byutviklingsprosjekt

Helsebydelen vil bli en sentral del av Fjordbyen Lier og Drammen – som er landets største byutviklingsprosjekt. Området som strekker seg fra Brakerøya i Drammen til Gilhusbukta i Lier går gjennom en enorm transformasjon. Et hovedpoeng er å se by-, kunnskaps- og næringsutvikling i tett sammenheng. Totalt måler det nye byområdet 2,3 millioner kvadratmeter. 

På sikt vil Fjordbyen bestå av om lag 16 000 arbeidsplasser og 16 000 beboere. Det nye byområdet har en idyllisk plassering med en 2,5 kilometer lang strandlinje og utsikt ut over Drammensfjorden. Byområdet blir en naturlig forlengelse av bystrukturen i Drammen med publikumsrettede funksjoner på gateplan. Helsebydelen blir et sentralt landemerke i Fjordbyen, og navet for all helserelatert virksomhet på hele Østlandet. 


Enkel ankomst 

Det vil være enkelt å komme seg til og fra helsebydelen. Området ligger tett opp til Brakerøya stasjon der det både går tog og busser med hyppige avganger. Det sikrer effektiv reisevei enten man skal mot Oslo, sørover i retning Tønsberg eller vestover mot Kongsberg. 

Det er også enkelt å komme seg til og fra Helsebydelen med bil og taxi. Området ligger rett ved av- og påkjøringen til E18. I tillegg legges det til rette med nye gang- og sykkelveier. 

Flytte inn?

Ta kontakt med våre rådgivere
for mer informasjon