drammen-helsepark

På Brakerøya ligger alt til rette

2020-05-07
Kristin Ørmen Johnsen mener Drammen Helsepark har de aller beste forutsetninger.

Visjonen er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Stedet er Brakerøya. Navnet er Drammen Helsepark som ferdig utbygd vil bestå av flere bygninger og blir 440 meter lang og 40 meter bred. 

Visjonen er ikke skapt av den tidligere lederen for Høgskolen i Buskerud og rektoren ved Høgskolen i Oslo, Kristin Ørmen Johnsen (H), som siden 2013 har sittet på Stortinget, men Drammen Helsepark er på et vis et resultat av hennes tanker og utspill. Hun var av dem som sto på for å få Vestre Vikens nye lokalsykehus til Drammen. Hun var tydelig i sitt budskap til byens politikere og næringsliv. Hun oppfordret hjembyen til å gyve løs og sette fart på utviklingen av en helt ny næring med nytt sykehus plassert med de beste forutsetninger for å få til nyskapning.

– Koronautbruddet som førte til de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid da mange aktiviteter i samfunnet nærmest ble stengt 12. mars 2020,  gjør det enda mer aktuelt å sette fart på utvikling av produksjon av medisinsk utstyr i Norge. Da er det viktig å knytte fagmiljøer sammen. På Brakerøya ligger alt til rette. Det handler om muligheten til å utvikle kompetanse, skaperkraft og ny industri rundt nytt sykehus, sier Ørmen Johnsen. 
 

Spennende mulighet
Helsehus og legevakt inngår i vedtakene kommunestyrert i Lier og bystyret i Drammen fattet høsten 2019. I planene ligger også hotell, butikker, kafeer, utdanning og servicenæringer, men mest av alt handler det om å bygge et miljø for helseindustri i samspill med forskning og sykehus.

– Drammen Helsepark er en spennende mulighet. Her kan vi få et unikt miljø for helsetjenester, næring, utdanning og forskning, sier Anders Wengen (V). Han er leder for næringsutvalget i Drammen.

– Jeg vil bidra til at kommunen er offensiv og konstruktiv. I tillegg ønsker jeg å utfordre fylkeskommunen og universitetet. Skal vi lykkes med å utvikle ny næring i Drammen, må vi jobbe sammen, sier Wengen.

Oppfyller helsemeldingen
I 2019 la helseminister Bent Høie fram en stortingsmelding om helsenæringen. Målet er å få mer fart på næringen. Virkemidlene er flere.

– Vi oppfyller meldingen. Drammen Helsepark kan bli et utstillingsvindu. Det handler om å plassere pasienten i sentrum. Vi legger til rette for at fagmiljøer kan jobbe nært sammen, utveksle erfaring og kunnskap, sier Simenstad. Han jobber for å gi helseparken innhold. Målet er å tiltrekke nye bedrifter innen helsenæringen.

– Det er realistisk. Vi har en unik plassering ved Brakerøya stasjon med sykehuset som nærmeste nabo, sier Simenstad.
 

Look to Drammen
– Vi kan skape noe unikt. Noe som aldri er gjort i Norge og knapt i Nord-Europa. Om vi lykkes, vil vi få til effekten som kan oppsummeres i ordene «Look til Drammen» innenfor helse, sier Simenstad.

– Nå handler det om å få riktig sammensetning i helseparken. Det blir avgjørende å inngå kontrakter med de rette virksomhetene for å oppfylle selskapets målsetninger, sier styreleder Torgeir Finnerud.

Første byggetrinn i helseparken skal stå klart til åpning samtidig med åpningen av det nye sykehuset, i mai 2025.

Hva er Drammen Helsepark?

Innovasjon og samhandling
En arena for innovasjon og samhandling innenfor behandling, utdanning, forskning og næring

Samler helseaktører
Samler private og offentlige aktører innen helse og omsorg

En ny helsebydel
85.000 kvm lokaler på Brakerøya ved siden av nye Drammen sykehus

Innflytting 2025
Første byggetrinn står klart sammen med sykehuset sommeren 2025

Hvorfor flytte til Drammen Helsepark?

Samhandling
Helseparken skal tilrettelegge for samhandling mellom helsetjenester og næringsaktører

Skreddersøm 
Topp moderne og ferdigtilpassede lokaler skal optimaliseres i samarbeid med leietakere

Bærekraft
Drammen Helsepark BREEAM-sertifiseres, og det skal tilrettelegges for bærekraft i alle ledd  

Stort kundegrunnlag
Leietakere vil dra nytte av beliggenheten rett ved Brakerøya stasjon og det nye sykehuset 

Flytte inn?

Ta kontakt med våre meglere
for mer informasjon