drammen-helsepark

– Det åpenbare valget å flytte helsevirksomheten til

2022-06-28
Nye Drammen sykehus og Drammen Helsepark skaper en ny helsebydel på Brakerøya mellom Drammen og Lier.

– Et unikt prosjekt i norsk sammenheng, mener arkitektene som har tegnet Drammen Helsepark.

Drammen Helsepark vil bestå av i alt syv bygg skreddersydd for helsenæringen, og skal i fellesskap med nye Drammen sykehus utgjøre en helt ny helsebydel på Brakerøya mellom Drammen og Lier.

– Det er det åpenbare valget å flytte til dersom man arbeider innen helse- og omsorgssektoren, innleder Esbjørn Kjell i Dark Arkitekter som er hovedarkitekt for det nyskapende prosjektet.

Drammen Helsepark vil fylles med utdanning- og forskningsinstitusjoner, sykehotell, næring og både offentlige og private virksomheter innen helse- og omsorgssektoren. På gateplan vil det være utadvendt virksomhet som eksempelvis spisesteder, treningssenter, kafeer, blomsterbutikk, apotek m.m. 

– Prosjektet er unikt i norsk sammenheng, sier interiørarkitekt Guri Mo i Zinc.

Hun har i likhet med Kjell hatt en nøkkelrolle i planleggingen og skisseringen av Drammen Helsepark.

– Det er særlig sammensetningen av ulike helseaktører som er spesielt med Drammen Helsepark, altså klyngetankegangen og synergieffektene som skapes gjennom å konsentrere ulik spisskompetanse på et geografisk område, fortsetter Mo.

Samlokaliseringen skal bidra til en mer sømløs pasientreise og skape en kunnskaps- og innovasjonsarena for fremoverlente aktører i helse- og omsorgsnæringen.

På bildet: Drammen Helsepark består av syv bygg som til sammen utgjør hele 85.000 kvadratmeter over bakkeplan. Rekken med moderne bygg er på nesten en halv kilometer. De første byggene åpnes i likhet med nye Drammen sykehus i 2025.


Silicon Valley for helsesektoren
– Hvert bygg har en egen identitet med egne funksjoner og bruksmuligheter. Samtidig er det en enorm fleksibilitet i byggene, der leietakere kan få tilpasset arbeidsplassen på best mulig vis, sier Kjell.

Daglig leder i Drammen Helsepark, Gøril Bergh, kaller den historiske satsningen et slags «Silicon Valley» innen helsesektoren. 

– Visjonen er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Prosjekt skal skape lokal stolthet, viderefører suksesshistorien Brakerøya har hatt for Drammensregionen, men samtidig legger til rette for næringsutvikling og innovasjon som kan skape effekter langt utenfor Drammen og Norge, sier Bergh.

Arkitektene forklarer at alle valg i prosjektet er gjort med mennesket i sentrum, og mener prosjektets klare visjon og gjennomarbeidede konsept har skapt fordeler i planleggingen og skisseringen.
 

Syv fleksible bygg
Han peker på at etasjer kan deles opp, lokaler kan leies både i høyde og bredde, og at det er gjort en grundig jobb for å sikre god flyt med trappeløp og heiser i byggene.

– I tillegg vil det være innholdsrike fellesfasiliteter med møteromssentre og co-working-arealer i flere av byggene. Summen av dette gjør at leietakere kan skalere opp og ned sitt arealbehov på en smidig måte, også er det jo syv ulike bygg – her vil alle finne noe som passer sitt behov, fortsetter Kjell.

Mo legger til at det er lagt betydelig innsats i å gjøre byggene funksjonelle uten at det går på bekostning av materialvalg og visuell utforming. Målet er å skape lokaler som tilfredsstiller fremtidens arbeidsformer, og hjelper virksomheter med å jobbe smartere.

– Det er summen av en million detaljer som skaper gode fremtidsrettede bygg. Det handler om alt fra at det er plass til sykehussenger der det er et behov, til at garderober og sykkelparkeringen er lett tilgjengelig i første etasje. Vi har eksempelvis foretatt grundige analyser av dagslyset for å sikre optimale lysforhold, og i enkelte etasjer er det ekstra stor takhøyde for å skape god romfølelse. Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene, sier Mo som har over 20 års erfaring som interiørarkitekt. 

Ønsker du å bli en del av Drammen Helsepark? Klikk her for å komme i kontakt med megler.
 

Grønne tak med praktfull fjordutsikt
Drammen Helsepark har en ambisiøs miljøprofil der sirkulærøkonomi og energieffektiv drift står sentralt. Blant annet skal 30 000 teglstein og vinduer fra gamle industribygg på tomta rehabiliteres og gjenbrukes. Helseparken skal også tilknyttes Drammen Fjernvarme, noe som innebærer at byggene får bærekraftig kjøling gjennom utnyttelse av sjøvann. I tillegg får samtlige bygg grønne tak som er med på å minimere risiko for flom gjennom å magasinere regnvann.

– Krafttårnet er navnet på det høyeste bygget i Helseparken, og faktisk vil det være et av de høyeste byggene i hele Drammen. Her vil det være en praktfull takterrasse med fjordutsikt. Takarealet er tiltenkt å være åpent for alle, sier Kjell.
 

På bildet: Krafttårnet og Generatoren henger sammen i de to nederste etasjene, hvor det vil være utadvendt virksomhet og innholdsrike fellesfasiliteter. Byggene vender direkte ut mot hovedinngangen til nye Drammen sykehus og ferdigstilles i 2025.

Ønsker du å bli en del av Drammen Helsepark? Klikk her for å komme i kontakt med megler.

Et kraftsentrum for helsesektoren på Østlandet
At navnene på byggene i Drammen Helsepark er utviklet i samråd med mennesker som tidligere arbeidet på Brakerøya er noe arkitektene har sansen for.

– Det er med på å videreføre stoltheten og historien om Brakerøya som en industripioneer. Faktisk vil den ene verkstedhallen bevares og moderniseres, og vi er sikre på at Brakerøya vil bli et kraftsentrum for hele helsesektoren på Østlandet i årene fremover, sier Mo.

Arkitektene roser oppdragsgiver Drammen Helsepark, som eies av Eidos Eiendomsutvikling og Bane NOR Eiendom, for prosjektets høye ambisjonsnivå.

– Det er sjeldent vi har oppdragsgivere som tenker så langsiktig og investerer så mye i kvalitet. Drammen Helsepark forstår at kvalitet gir de laveste kostnadene over tid, og vi er glade for å skape en ny helsebydel som er best for alle; eierne, leietakerne og publikum generelt, avslutter arkitektene.

Ledige lokaler i Drammen Helsepark
Utleien av første byggetrinn, som består av byggene Generatoren og Krafttårnet, har et volum på ca. 25 000 kvm. Etasjeflatene varierer fra ca. 1 000 til 2 000 kvm og kan deles ned til mindre leieforhold på ca. 200 kvm. Etasjene kan også kobles sammen vertikalt med egne interntrapper. På denne måten kan vi optimalisere arealene for større brukere med egne interntrapper om dette er ønskelig. 

Byggene i første byggetrinn vender ut mot hovedinngangen til nye Drammen sykehus. Lokalene har et vidt bruksområde og estimeres ferdigstilt i 2025. Både Generatoren og Krafttårnet står på en felles base over to etasjer som skal inneholde bevertning, handel og andre servicefunksjoner. Dette vil bli den naturlige møteplassen i den nye helsebydelen.

Hva er Drammen Helsepark?

Innovasjon og samhandling
En arena for innovasjon og samhandling innenfor behandling, utdanning, forskning og næring

Samler helseaktører
Samler private og offentlige aktører innen helse og omsorg

En ny helsebydel
85.000 kvm lokaler på Brakerøya ved siden av nye Drammen sykehus

Innflytting 2025
Første byggetrinn står klart sammen med sykehuset sommeren 2025

Hvorfor flytte til Drammen Helsepark?

Samhandling
Helseparken skal tilrettelegge for samhandling mellom helsetjenester og næringsaktører

Skreddersøm 
Topp moderne og ferdigtilpassede lokaler skal optimaliseres i samarbeid med leietakere

Bærekraft
Drammen Helsepark BREEAM-sertifiseres, og det skal tilrettelegges for bærekraft i alle ledd  

Stort kundegrunnlag
Leietakere vil dra nytte av beliggenheten rett ved Brakerøya stasjon og det nye sykehuset 

Flytte inn?

Ta kontakt med våre meglere
for mer informasjon