drammen-helsepark

Nytt styre i Drammen Helsepark AS

2020-11-16
Morten Austestad er ny styreleder i Drammen Helsepark AS.

Prosjektdirektør Morten Austestad i Bane NOR Eiendom AS er ny i styret. Inn i styret går også advokat Eva Hagen som er styreleder i Eidos Eiendomsutvikling AS og administrerende direktør Asgeir Solheim i Fabritius Gruppen som også er styremedlem i Eidos Eiendomsutvikling AS, etter ekstraordinær generalforsamling 28. oktober.

Endringene i styret henger sammen med endringer på eiersiden i Eidos Eiendomsutvikling AS tidligere i år. Der økte Bane NOR Eiendom sin eierandel til 22,5 prosent og Fabritius Gruppen kom inn med tilsvarende eierandel fra august i år. Lier kommune er største eier med 55 prosent.


Endringene er et resultat av at Drammen Havn solgte seg ut av Eidos fra årsskiftet. Aksjene ble solgt av Lier kommune og Bane NOR Eiendom som begge benytter forkjøpsretten. I august solgte Lier kommune seg ned til 55 prosent som er lik andelen kommunen har hatt siden etableringen av selskapet i 1971.

Drammen Helsepark eies av Bane NOR Eiendom AS og Eidos Eiendomsutvikling AS. Selskapets visjon er å etablere Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Byggestart for helseparkens 76.000 kvadratmeter næringseiendom på tomta mellom Drammen nye sykehus og Brakerøya stasjon er høsten 2021.

Slik er det nye Drammen Helsepark-styret:

  • Morten Austestad, styreleder
  • Eva Hagen
  • Erik Kreyberg Normann
  • Karita Bekkemellem
  • Per Atle Tufte
  • Asgeir Solheim

Hva er Drammen Helsepark?

Innovasjon og samhandling
En arena for innovasjon og samhandling innenfor behandling, utdanning, forskning og næring

Samler helseaktører
Samler private og offentlige aktører innen helse og omsorg

En ny helsebydel
85.000 kvm lokaler på Brakerøya ved siden av nye Drammen sykehus

Innflytting 2025
Første byggetrinn står klart sammen med sykehuset sommeren 2025

Hvorfor flytte til Drammen Helsepark?

Samhandling
Helseparken skal tilrettelegge for samhandling mellom helsetjenester og næringsaktører

Skreddersøm 
Topp moderne og ferdigtilpassede lokaler skal optimaliseres i samarbeid med leietakere

Bærekraft
Drammen Helsepark BREEAM-sertifiseres, og det skal tilrettelegges for bærekraft i alle ledd  

Stort kundegrunnlag
Leietakere vil dra nytte av beliggenheten rett ved Brakerøya stasjon og det nye sykehuset 

Flytte inn?

Ta kontakt med våre meglere
for mer informasjon