drammen-helsepark
Bildet over: Drammen Helsepark består av syv bygg som til sammen utgjør hele 85.000 kvadratmeter. Rekken med moderne bygg er på nesten en halv kilometer. De første byggene åpnes i likhet med nye Drammen sykehus i 2025. Illustrasjon: 3D Estate.

Slik blir Drammen Helsepark

På Brakerøya vokser Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge frem. Se bilder og les om den historiske satsingen.

Drammen Helsepark består av i alt syv bygg som er skreddersydd for offentlige og private helseaktører. Første byggetrinn står ferdig i 2025 og danner sammen med nye Drammen sykehus en ny helsebydel på Brakerøya mellom Lier og Drammen.

- Visjonen er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling, innleder Gøril Berg.

Bildet over: Gøril Bergh leder Drammen Helsepark.

Samler helseaktører

Bergh forklarer at helseparken er en ambisiøs satsning for å samle, styrke og utvikle helsetilbudet i regionen. De nå er på utkikk etter fremoverlente virksomheter som ønsker å bli en del av den historiske satsingen.

– Vi ser for oss at helseparken skal fylles med forskning- og utdanningsinstitusjoner, offentlige og private helseaktører, sykehotell, samt utadvendt virksomhet på gateplan som eksempelvis treningssenter, blomsterbutikk, kafeer, bokhandel og dagligvare.

Helseparken vil måle i alt 85.000 kvadratmeter med moderne fasiliteter for fremtidens arbeidsformer.

Bildet over: Byggene med navn Krafttårnet og Generatoren henger sammen i de to nederste etasjene, hvor det vil være utadvendt virksomhet. Byggene vender direkte ut mot hovedinngangen til nye Drammen sykehus og ferdigstilles i 2025. Illustrasjon: 3D Estate.

Les mer om byggene og se forslag til plantegninger.

Et landemerke i Norges største byutviklingsprosjekt

Samlokaliseringen av sykehus og et bredt spekter av helsetilbud vil bidra til en mer sømløs pasientreise og skape en kunnskaps- og innovasjonsarena for fremoverlente aktører i helse- og omsorgsnæringen. 

– Det er en enorm kraft i å samle ulike fagmiljøer på denne måten. Virksomhetene i Drammen Helsepark inviteres inn i et klyngefellesskap der samarbeid, innovasjon og kunnskapsdeling står sentralt. Dette vil være et viktig bidrag for å skape bedre og mer fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester, forklarer Bergh.

Hun legger til at den nye helsebydelen er en del av Norges største byutviklingsprosjekt; Fjordbyen Drammen og Lier. Området, som strekker seg fra Brakerøya i Drammen til Gilhusbukta i Lier, går gjennom en enorm endring.

– Det nye byområdet måler 2,3 millioner kvadratmeter, og på sikt vil Fjordbyen ha om lag 16 000 arbeidsplasser og 16 000 beboere, sier Bergh.

Et hovedpoeng i utviklingen av Fjordbyen er å se by-, kunnskaps- og næringsutvikling i tett sammenheng.

Les mer om beliggenheten og beregn din reisetid.

En pulserende helsebydel

Nye Drammen sykehus vil ha om lag 500 000 pasientopphold i løpet av året, og huse omtrent 4 000 medarbeidere. I tillegg estimeres det at om lag 2 500 personer vil ha tilknytning til Drammen Helsepark, enten som ansatt eller student.

– På gateplan blir det et pulserende bymiljø med sykkelveier, grøntområder og andre tilbud som gjør helseparken til et godt sted å være.

Gaten som skiller helseparken fra det nye sykehuset er på nesten en halv kilometer. Her vil det ferdes tusenvis av mennesker daglig i årene fremover.  

Bergh mener Drammen Helsepark er det naturlige stedet å etablere seg for helseaktører som er på jakt etter nye lokaler. 

– Drammen Helsepark blir navet for all helserelatert virksomhet, og et viktig landemerke. Her får man toppmoderne arealer i en ny bydel som skal skape det beste tilbudet både for pasienter, leietakere og publikum for øvrig, avslutter Bergh som oppfordrer virksomheter som ønsker å bli en del av Drammen Helsepark om å ta kontakt.

Ledige lokaler i Drammen Helsepark

Utleien av første byggetrinn, som består av byggene Generatoren og Krafttårnet, har et volum på ca. 25 000 kvm. Etasjeflatene varierer fra ca. 1 000 til 2 000 kvm og kan deles ned til mindre leieforhold på ca. 200 kvm. Etasjene kan også kobles sammen vertikalt med egne interntrapper. På denne måten kan vi optimalisere arealene for større brukere med egne interntrapper om dette er ønskelig. 

Byggene i første byggetrinn vender ut mot hovedinngangen til nye Drammen sykehus. Lokalene har et vidt bruksområde og estimeres ferdigstilt i 2025. Både Generatoren og Krafttårnet står på en felles base over to etasjer som skal inneholde bevertning, handel og andre servicefunksjoner. Dette vil bli den naturlige møteplassen i den nye helsebydelen.

Ønsker du å bli en del av Drammen Helsepark? Klikk her for å komme i kontakt med megler for mer informasjon.  

Les også:
Arkitektens tanker om Drammen Helsepark; - Et unikt prosjekt i norsk sammenheng.

Hva er Drammen Helsepark?

Innovasjon og samhandling
En arena for samhandling innenfor behandling, utdanning, forskning og næring

Samler helseaktører
Samler private og offentlige aktører innen helse og omsorg

En ny helsebydel
85.000 kvm lokaler på Brakerøya ved siden av Nye Drammen Sykehus

Innflytting 2025
Første byggetrinn står klart sammen med sykehuset sommeren 2025

Hvorfor flytte til Drammen Helsepark?

Samhandling
Helseparken skal tilrettelegge for samhandling mellom helsetjenester og næringsaktører

Skreddersøm 
Topp moderne og ferdigtilpassede lokaler skal optimaliseres i samarbeid med leietakere

Bærekraft
Drammen Helsepark BREEAM-sertifiseres, og det skal tilrettelegges for bærekraft i alle ledd  

Stort kundegrunnlag
Leietakere vil dra nytte av beliggenheten rett ved Brakerøya stasjon og det nye sykehuset 

Flytte inn?

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.