drammen-helsepark

Beliggenhet

Sentral beliggenhet

Drammen Helsepark vil ligge i kommunegrensen mellom Drammen og Lier, rett ved nye Drammen sykehus på Brakerøya. Helseparken vil få et godt kollektivtilbud og blir en sentral del av Norges største byutviklingsprosjekt, Fjordbyen Drammen og Lier. 


Rikt kollektivtilbud 

Helseparken ligger tett opp til Brakerøya stasjon der det både går tog og busser med hyppige avganger. Det sikrer effektiv reisevei enten man skal mot Oslo, sørover i retning Tønsberg eller vestover mot Kongsberg. 

Det blir også enkelt å komme seg til og fra Helseparken med bil og taxi. Byggene ligger rett ved av- og påkjøringen til E18 og det vil bli bygd ut en parkeringskjeller under hele Helseparken. I tillegg legges det til rette med nye gang- og sykkelveier, samt rikelig med sykkelparkering og garderober.  

En viktig del av Norges største byutviklingsgrep 

Helseparken blir en sentral del av Fjordbyen Lier og Drammen – som er landets største byutviklingsprosjekt. Området, som strekker seg fra Brakerøya i Drammen til Gilhusbukta i Lier, går gjennom en enorm transformasjon. Et hovedpoeng er å se by-, kunnskaps- og næringsutvikling i tett sammenheng. Totalt måler det nye byområdet 2,3 millioner kvadratmeter. 

På sikt vil Fjordbyen bestå av om lag 16 000 arbeidsplasser og 16 000 beboere. Det nye byområdet har en idyllisk plassering med en 2,5 kilometer lang strandlinje og utsikt ut over Drammensfjorden, og blir en naturlig forlengelse av bystrukturen i Drammen med publikumsrettede funksjoner på gateplan. Helseparken og nye Drammen sykehus blir sentrale landemerker i Fjordbyen, og navet for all helserelatert virksomhet for hele Østlandet. 

Lier

27 118 innbyggere

Drammen

101 859 innbyggere

Drammen og Lier

12 000 helseansatte

Beregn din reisetid

Det skal være enkelt å komme til Drammen Helsepark.
Prøv reisetidskalkulatoren for å se hvor lett det er for deg å komme fra ditt utgangspunkt til helseparken.

Flytte inn?

Ta kontakt med våre rådgivere
for mer informasjon