drammen-helsepark

Basen Generatoren - 2. etasje

Arealene i andre etasje er avsatt til bedriftskantine, møteromssenter, work-lounge avdeling, kommersielt treningssenter, sykkelgarderober m.m.

Det er gjennomgående vektlagt å designe arealer med flerbruksfunksjoner. På denne måten kan eksempelvis bedriftskantinen bli brukt til kurs- og konferansesenter utenfor normal serveringstid.

Bedriftskantine

Møterom

Worklounge

Treningssenter

Garderober

Tilbake til oversikt