drammen-helsepark

Generatoren - 5. etasje

De generiske plantegningene under viser forskjellige arbeidsformer og mulige oppdelinger av Generatoren. Vi stiller interiørarkitekter til rådighet for programmering av lokalene i samarbeid med leietaker.


Alle arealer viser eksklusivt areal - her kommer det et påslag av fellesareal.


Alternativ: Behandling - 2 leietakere


Leietaker 01

988 m² + fellesareal
18 behandlindsrom
3 + 3 toaletter

Leietaker 02

594 m² + fellesareal
8 behandlindsrom
3 + 3 toaletter


Alternativ 1: Åpent landskap


Kvm.

350 - 1590 + påslag av fellesareal

Åpne arbeidsplasser

134

Møteromsstoler

34

Multirom

18 (1/7)


Alternativ 2: Åpent landskap + Cellekontor

Åpne arbeidsplasser

86

Cellekontorplasser

33

Multirom

13

Møteromsstoler

30


Alternativ 3: Aktivitetsbasert (AWB)

Arbeidsplasser

133

Multirom

20

Møteromsstoler

14


Alternativ 4: Åpent landskap – 3 leietakere

Leietaker 01

678,4 m² + fellesareal
54 Åpne arbeidsplasser
8 (1/7) multirom
18 møteromsstoler
6 toaletter

Leietaker 02

498 m² + fellesareal
46 Åpne arbeidsplasser
6 (1/7) multirom
10 møteromsstoler
6 toaletter

Leietaker 03

351,6 m² + fellesareal
31 Åpne arbeidsplasser
5 (1/7) stillerom
10 møteromsstoler
6 toaletter

Tilbake til oversikt