drammen-helsepark

Generatoren - 6. etasje

De generiske plantegningene under viser forskjellige arbeidsformer og mulige oppdelinger av Generatoren. Vi stiller interiørarkitekter til rådighet for programmering av lokalene i samarbeid med leietaker.


Alle arealer viser eksklusivt areal - her kommer det et påslag av fellesareal.


Alternativ: Behandling – 2 leietakere


Leietaker 01

987,7 m² + fellesareal
16 behandlindsrom
3 + 3 toaletter

Leietaker 02

606 m² + fellesareal
8 behandlindsrom
3 + 3 toaletter


Alternativ 1: Åpent landskap


Kvm.

350 - 1510 + påslag av fellesareal

Åpne arbeidsplasser

126

Møteromsstoler

18

Multirom

16 (1/7)


Alternativ 2: Åpent landskap + cellekontor


Åpne arbeidsplasser

78

Cellekontorplasser

27

Multirom

13

Møteromsstoler

30


Alternativ 3: Aktivitetsbasert (ABW)


Arbeidsplasser

126

Multirom

18

Møteromsstoler

18


Alternativ 4: Åpent landskap – 2 leietakere


Leietaker 01

987,7 m² + fellesareal
72 Åpne arbeidsplasser
10 (1/7) multirom
16 møteromsstoler
6 toaletter

Leietaker 02

606 m² + fellesareal
37 Åpne arbeidsplasser
6 (1/7) stillerom
20 møteromsstoler
6 toaletter

Tilbake til oversikt