drammen-helsepark

Generatoren - 7. etasje

De generiske plantegningene under viser forskjellige arbeidsformer og mulige oppdelinger av Generatoren. Vi stiller interiørarkitekter til rådighet for programmering av lokalene i samarbeid med leietaker.

Alle arealer viser eksklusivt areal - her kommer det et påslag av fellesareal.


Alternativ: Behandling - 2 leietakere

Leietaker 01

848,35 m² + fellesareal
17 behandlingsrom
3 + 3 toaletter

Leietaker 02

611,39 m² + fellesareal
8 behandlingsrom
3 + 3 toaletter


Alternativ 1: Åpent Landskap 

Kvm.

350 - 1460 + påslag av fellesareal

Åpne arbeidsplasser

126

Møteromsstoler

18

Multirom

18 (1/7)


Alternativ 2:  Åpent landskap + Cellekontor 

Åpne arbeidsplasser

82

Cellekontorplasser

27

Multirom

12 (1/7)

Møteromsstoler

28


Alternativ 3: Åpent Landskap Aktivitetsbasert

Åpne arbeidsplasser

120

Multirom

18 (1/7)

Møteromsstoler

18


Alternativ 4: Åpent Landskap - 2 leietakere

Åpent landskap LT1

848,35 m² + fellesareal
78 arbeidsplasser
10 (1/8) multirom
14 møteromsstoler
6 toaletter

Åpent landskap LT2

611,39 m² + fellesareal
41 arbeidsplasser
6 (1/7) multirom
14 møteromsstoler
6 toaletter

Tilbake til oversikt