drammen-helsepark

Krafttårnet - 8. etasje

De generiske plantegningene under viser forskjellige arbeidsformer og mulige oppdelinger av Krafttårnet. Vi stiller interiørarkitekter til rådighet for programmering av lokalene i samarbeid med leietaker.


Alle arealer viser eksklusivt areal - her kommer det et påslag av fellesareal.


Alternativ 1: Behandling – 1 leietaker


Legekontor / Behandlingsrom 20-33 m²

15

1 støtterom ca 13 m²
1 venteareal
1 resepsjon
1 backoffice
1 lab

1 møterom
1 skiftestue
1 skyllerom
1 pauserom
1 IKT
1 Bk

1 stikkerom
1 garderobe ansatte herrer
1 garderobe ansatte damer
2 WC 1HCWC / ansatte
1 HCWC / pasienter


Alternativ 2: Behandling – 4 leietakere


L1

5 legekontor
1 testrom
1 vaskerom / lab / lager
1 ventesone

L2

5 legekontor
1 vaskerom / lab / lager
1 ventesone

L3

6 legekontor
1 testrom
1 vaskerom / lab / lager
1 ventesone

L4

6 legekontor
2 testrom
1 vaskerom / lab / lager
1 ventesone


Alternativ 3: Åpent landskap + cellekontor


Kvm.

120 - 735 + påslag av fellesareal

Åpne arbeidsplasser

32

Cellekontor

18

Møteromsstoler

16

Multirom

5 (1/7)


Alternativ 4: Åpent landskap


L1

37 Åpne arbeidsplasser
6 (1/6) stillerom

L2

30 Åpne arbeidsplasser
4 (1/7) stillerom

FELLES L1/L2

16 møteromsstoler
Kaffesone
5 toaletter

Tilbake til oversikt